เมืองลุงดอทคอม
  คณะที่ปรึกษา
  1.พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
  2.คุณสด วิปุลานุสาสน์
  3.คุณสมนึก อมรเดโช
  4.คุณสิต อภัยรัตน์
  5.อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์
  6.อาจารย์ชัยยันต์ ศุภกิจ
  7.อาจารย์ธพล ชูดำ

    วัตถุประสงค์
  1.เสนอข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุง
  2.เสนอข่าวความเคลื่อนไหวของชาวพัทลุงทั่วประเทศ
  3.ศูนย์กลางการติดต่อประสานงานของชาวพัทลุง
  4.แหล่งข้อมูลความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดพัทลุง
  5.เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
  6.ข้อมูลการเดินทางเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว
  7.สนับสนุน สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8.อนุรักษ์ ธรรมชาติ โบราณวัตถุ โบราณสถาน
  9.เวทีแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

    ติดต่อทีมงาน
    
คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร โทร.01-8544472 อีเมล์ : muanglung@hotmail.com

     ร้านฐิติพันธ์ ไอที 420/6 ถ.ราเมศวร์ (หน้า กศน.พัทลุง) อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-620516

     เวปมาสเตอร์ : บก.หนูนุ้ย ณ เมืองลุง
สถานีเพลงลูกทุ่ง 24 ชม.
กระบี่ทูเดย์
หนูนุ้ยช็อป
ปากประ โฮมสเตย์
เสียงรอสาย Calling Melody
เสียงรอสาย Ring4U
โฆษณา,โฆษณาออนไลน์,การโฆษณา,สื่อโฆษณา,การตลาด,บริษัทโฆษณา,ประชาสัมพันธ์,ลงโฆษณา,ประกาศ,ออนไลน์,online,online advertising,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,สื่อ
จังหวัดพัทลุง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
บุคคลที่น่ารู้จัก
วัฒนธรรมประเพณี
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านคอมพิวเตอร์
รวมช่างเมืองลุง
เบอร์โทรศัพท์
เวปไซท์ของพัทลุง
เมืองลุงดอทคอม
สมุดเยี่ยม
จำนวนผู้เยี่ยมชม
99999
ตั้งแต่ 1 ส.ค.44
ธรรมะบันเทิง พระเครื่องเมืองลุง เท่งนุ้ยคุยหนุก เมืองลุงเรดิโอ นายโถชวนชิม English Version