เมืองลุงดอทคอม
ติดต่อโฆษณา
   วัตถุประสงค์
  1.เสนอข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุง
  2.เสนอข่าวความเคลื่อนไหวของชาวพัทลุงทั่วประเทศ
  3.ศูนย์กลางการติดต่อประสานงานของชาวพัทลุง
  4.แหล่งข้อมูลความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดพัทลุง
  5.เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
  6.ข้อมูลการเดินทางเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว
  7.สนับสนุน สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8.อนุรักษ์ ธรรมชาติ โบราณวัตถุ โบราณสถาน
  9.เวทีแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

   ประโยชน์ของผู้สนับสนุน
1.เผยแพร่โฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน
2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภาพพจน์ของท่าน
3.สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป
4.สร้างการตลาดของสินค้าท่านให้บรรลุเป้าประสงค์

   กลุ่มเป้าหมาย
1.บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอินเตอร์เน็ท
2.นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
3.ข้าราชการ พนังงานองค์กรของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน
4.นักท่องเที่ยวทั่วไป

    อัตราค่าโฆษณา
1.ป้ายโฆษณา 120*60 จุด ด้านขวาหน้าแรกและหน้าสำคัญ (250 บาท/เดือน)
   1.1 หน้าโฆษณา 1 หน้ากระดาษ A4 (ลงได้ทั้งรูปภาพและข้อความ)
   1.2 ออกแบบหน้าโฆษณาและอัปเดทให้ฟรี!
2.ป้ายโฆษณา 120*120 จุด ด้านขวาหน้าแรกและหน้าสำคัญ (400 บาท/เดือน)
   2.1 หน้าโฆษณาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ลงได้ทั้งรูปภาพและข้อความ)
   2.2 ออกแบบหน้าโฆษณาและอัปเดทให้ฟรี!

    ติดต่อโฆษณา
1.คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร โทร.01-8544472  อีเมล์ : muanglung@hotmail.com
2.ฐิติพันธุ์ ไอที 420/6 ถ.ราเมศวร์ (หน้า กศน.) อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-620516

สถานีเพลงลูกทุ่ง 24 ชม.
กระบี่ทูเดย์
หนูนุ้ยช็อป
ปากประ โฮมสเตย์
เสียงรอสาย Calling Melody
เสียงรอสาย Ring4U
โฆษณา,โฆษณาออนไลน์,การโฆษณา,สื่อโฆษณา,การตลาด,บริษัทโฆษณา,ประชาสัมพันธ์,ลงโฆษณา,ประกาศ,ออนไลน์,online,online advertising,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,สื่อ
จังหวัดพัทลุง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
บุคคลที่น่ารู้จัก
วัฒนธรรมประเพณี
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านคอมพิวเตอร์
รวมช่างเมืองลุง
เบอร์โทรศัพท์
เวปไซท์ของพัทลุง
เมืองลุงดอทคอม
สมุดเยี่ยม
จำนวนผู้เยี่ยมชม
99999
ตั้งแต่ 1 ส.ค.44
ธรรมะบันเทิง พระเครื่องเมืองลุง เท่งนุ้ยคุยหนุก เมืองลุงเรดิโอ นายโถชวนชิม English Version