เมืองลุงดอทคอม
เบอร์โทรศัพท์ในจังหวัดพัทลุง
สถานที่ราชการ
สถานีตำรวจ
สถานีดับเพลิง
โรงพยาบาล
การไฟฟ้า
การประปา
โรงแรมที่พัก
รถปรับอากาศ
ร้านอาหาร
สถานที่ราชการ
ศาลากลางจังหวัด 074-613409, 074-614062
สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
074-611804
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
074-611440
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
074-614070
สำนักงานจังหวัด
074-613409
เทศบาลเมืองพัทลุง
074-613007
วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง
074-611960, 074-626892
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพัทลุง
074-611633, 074-613023
สถานีรถไฟพัทลุง
074-613106
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
074-615722
อุทยานแห่งชาติ เขาปู่ - เขาย่า
074-619654

หมู่บ้านหัตถกรรมกะลา (นายปลื้ม  ชูคง)

01-4655751
หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนัง (นายอิ่ม จันทร์ชุม)
074-697160
โรงเรียนสอนหนังตะลุง  - โนรา
01-4781955
ประชาสงเคราะห์จังหวัด
074-613289
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
074-613008, 074-614047, 074-611521
โรงพยาบาลปิยะรักษ์
074-627148
โรงพยาบาลเขาชัยสน
074-691031, 074-691242
โรงพยาบาลควนขนุน
074-681198, 074-681781
โรงพยาบาลตะโหมด
074-695140, 074-695433
โรงพยาบาลปากพะยูน
074-699023
โรงพยาบาลศรีบรรพต
074-689106
โรงพยาบาลกงหรา
074-687076-7
โรงพยาบาลป่าพะยอม
074-624163, 074-624449
โรงพยาบาลบางแก้ว
074-697111, 074-697184
สถานีตำรวจ
สภอ.เมือง
074-661804
สภอ.เขาชัยสน
074-691024
สภอ.ควนขนุน 074-681201
สภอ.ตะโหมด
074-695144
สภอ.ปากพะยูน
074-699063
สภอ.ศรีบรรพต
074-689118-9
สภอ.กงหรา
074-687035-6
สภอ.ป่าพะยอม
074-624436
สถานีดับเพลิง
สถานีดับเพลิงพัทลุง
074-613010
สถานีดับเพลิงเขาชัยสน
074-691240
สถานีดับเพลิงควนขนุน
074-681998
สถานีดับเพลิงตะโหมด
074-695510
สถานีดับเพลิงปากพะยูน
074-699253
สถานีดับเพลิงศรีบรรพต
074-689050
สถานีดับเพลิงกงหรา
074-687112
การไฟฟ้า
กฟภ.พัทลุง
074-611153
กฟภ.เขาชัยสน
074-691451
กฟภ.ควนขนุน
074-682002, 074-681458
กฟภ.ตะโหมด
074-695259, 074-695040
กฟภ.ปากพะยูน
074-699042, 074-699390
กฟภ.ศรีบรรพต
074-689330
กฟภ.กงหรา
074-687127
กฟภ.ป่าพะยอม
074-624249
การประปา
กปภ.พัทลุง
074-613167
กปภ.เขาชัยสน
074-691165
ภปภ.ควนขนุน
074-681525
รถปรับอากาศ
บริษัท ขนส่ง จำกัด 074-612070
บริษัท ทรัพย์ไพศาล จำกัด 074-612055
โรงแรมที่พัก
ลำปำรีสอร์ท 074-611486
แกรนด์แมนชั่น 074-615705-7
ไทยโฮเต็ล 074-611636, 074-611797-8
ดีน่าอินน์ 074-611209
โรงแรมหอฟ้า 074-611920-2
ร้านอาหาร
ลำปำรีสอร์ท 074-611486
หลานตาชู สเต็กเฮ้าส์ 074-681658
ครัวหลวง 074-611892
อิมหยก 074-613393
คู่หู 074-611938
ไดอาน่าคาเฟ่ 074-611040
ไฮ้เชียงภัตตาคาร 074-611580
วังทอง 074-611514
สวนไผ่ 074-612012

สถานีเพลงลูกทุ่ง 24 ชม.
กระบี่ทูเดย์
หนูนุ้ยช็อป
ปากประ โฮมสเตย์
เสียงรอสาย Calling Melody
เสียงรอสาย Ring4U
โฆษณา,โฆษณาออนไลน์,การโฆษณา,สื่อโฆษณา,การตลาด,บริษัทโฆษณา,ประชาสัมพันธ์,ลงโฆษณา,ประกาศ,ออนไลน์,online,online advertising,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,สื่อ
จังหวัดพัทลุง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
บุคคลที่น่ารู้จัก
วัฒนธรรมประเพณี
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านคอมพิวเตอร์
รวมช่างเมืองลุง
เบอร์โทรศัพท์
เวปไซท์ของพัทลุง
เมืองลุงดอทคอม
สมุดเยี่ยม
จำนวนผู้เยี่ยมชม
99999
ตั้งแต่ 1 ส.ค.44
ธรรมะบันเทิง พระเครื่องเมืองลุง เท่งนุ้ยคุยหนุก เมืองลุงเรดิโอ นายโถชวนชิม English Version